Friday, December 16, 2011

Adventsquiz fråga 9 - Frimärke och land

 Frimärkena ovan är från Mongoliet. Mongoliet ligger i Asien, mellan Ryssland och Kina. Landet är indelat i 21 provinser (ajmag) samt stadsområdet runt huvudstaden Ulan Bator. Mongoliet har också varit känt som ”Yttre Mongoliet” för att skilja det från Inre Mongoliet som är ett autonomt område i Kina. Landet har milsvida öknar och stäpper, ett klimat med stora temperaturskillnader och en glest utspridd befolkning som fortfarande till viss del består av nomadiska boskapsherdar.

Mongoliets ekonomi är centrerat runt jordbruk och gruvdrift. Större delen av befolkningen försörjer sig genom att hålla sig med boskap (kor, får, getter, hästar och kameler). Många av landets industrier lades ner efter Sovjetunionens fall, dock inte gruvindustrin som producerar petroleum, kol och koppar. En viktig exportprodukt är också kashmir-ull. Även turism är en viktigare inkomstkälla, till exempel i form av sportfiske av amurgädda och harr då många vattendrag inte fiskas eftersom invånarna ofta inte äter fisk.

Mongoliet genomgår sedan Sovjets fall en förändring från planekonomi till marknadsekonomi men reformerna går långsamt. Landet är sedan 1997 medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).9) Hur ser Mongoliets flagga ut?No comments: