Sunday, December 18, 2011

Adventsquiz fråga 12 - Världens sju underverk


Filmen visar Världens sju underverk. Bland dessa finns Machu Picchu i Peru. Otillgängligheten och vegetationen har bevarat staden relativt intakt under denna långa tid, något som även idag bidrar något till att hålla turismen i schack. Unesco har uttryckt oro för att de omkring 400 000 turisterna som besöker Machu Picchu varje år orsakar världsarvet skada, men peruanska myndigheter menar att massturism undviks i och med att det är så krävande att ta sig dit. Förbindelsen med Cusco utgörs nämligen endast av en smalspårig
järnväg.

Fråga 12 a) Ett populärt alternativ till att åka tåg är att fotvandra, längs en led. Vad heter den?
b) Vad heter kompositören till stycket som vi hör i bakgrunden?

No comments: