Saturday, December 17, 2011

Adventsquiz fråga 10 - Land och frimärke

10) Helvetia är en benämning man ofta ser på ett land, och var i det romerska riket det landområde där nu ett speciellt land ligger. Ja, vilket land?

No comments: